Pomoc dla matki samotnie wychowującej dziecko

Pomoc dla samotnej matki

Dzielne samodzielne kobiety samotnie wychowujące dzieci. Czasem z wyboru, czasem dlatego, że właśnie tak ułożyło się życie. Mają dużo trudniejsze zadanie, nawet jeśli ich sytuacja finansowa jest dobra. To wiele codziennych problemów, z którymi trzeba borykać się w pojedynkę. Życie bez wsparcia jest sporym wyzwaniem. Ale ich dzieci mówią: moja mama jest najwspanialsza na świecie.

Na jaką pomoc finansową ze strony państwa mogą liczyć samotne matki

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, za matkę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, wdowę, kobietę rozwiedzioną lub pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli dochód w rodzinie nie prekracza 574 zł na osobę, to wówczas kobieta może liczyć na zasiłek.

Jest to możliwe, o ile kobieta nie otrzymuje alimentów. Zasiłek na dziecko wynosi wówczas zaledwie kilkadziesiąt złotych. Być może pomocą dla najbiedniejszych będzie obiecane przez partię rządzącą 500 zł na każde kolejne dziecko. Na pewno istotna w domowym budżecie jest możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem. Samotne matki mają też pierwszeństwo w przyjmowaniu dziecka do żłobka czy przedszkola. Istnieje też możliwość refundacji kosztów opieki. Dzieci mogą liczyć na dofinansowanie obiadów, wycieczek czy zajęć pozalekcyjnych.

Samotna matka a mieszkanie

Kiedy samotna matka może liczyć na mieszkanie

Życie różnie się toczy i bywa, że samotna matka nie znajduje wsparcia znikąd, nawet od własnej rodziny i jest zmuszona do szukania opieki ze strony państwa. Kobiety, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mają dachu nad głową, mogą znaleźć schronienie w domu samotnej matki.

Wystarczy zgłosić się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej, które wydają skierowanie. Dom samotnej matki to gwarancja stabilizacji, środków utrzymania i wsparcia ze strony psychologa oraz lekarza.

Samotna matka w trudnej sytuacji finansowej

Samotna matka musi walczyć o alimenty

Wysokość alimentów zależy od sytuacji materialnej ojca dziecka, a także od tego jakie są potrzeby malucha.

Pozew o alimenty składa się w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. W pozwie (jest zwolniony z opłat sądowych) podaje się wysokość żądanych alimentów i wszystkie okoliczności uzasadniające tę kwotę (np. zaświadczenia o wydatkach na leczenie, edukację, koszty ubrania, dodatkowych zajęć). Jeśli alimenty są zasądzone a ojciec ich nie płaci, samotna matka może starać się o alimenty z Fundusz Alimentacyjnego. Warunkiem przyznania świadczenia jest tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. Dziecku przysługuje prawo do świadczeń do ukończenia 18. roku życia lub 25 lat, o ile się uczy.

Pomoc dla matki samotnie wychowującej dziecko
5 (100%) 1 razy ocenione

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *